myRSS by MyReadyWeb.com http://www.myreadyweb.com/ ข้อมูลล่าสุดของบทความ en-us ฟรี!! เว็บสำเร็จรูป สร้างเว็บ ทําเว็บ สร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ รับทําเว็บไซต์ ทำเว็บ การสร้างเว็บไซต์ http://www.myreadyweb.com/ http://www.myreadyweb.com/images/front/logo-print.jpg 240 66 ทําเว็บ สร้างเว็บ ด้วยสุดยอดระบบ เว็บสำเร็จรูป การสร้างเว็บไซต์ ทําเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องง่ายๆ ฟรี สร้างเว็บ ทำเว็บ สร้างเว็บไซต์ ที่ MyReadyWeb.com กีฬาสี 2560 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-65367.html กีฬาภายในโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ปีการศึกษา 2560&nbsp; <a href="https://photos.app.goo.gl/TyoWX1cY8DN1XduB2" target="_blank">คลิ๊กดูภาพทั้งหมด</a> Sun, 08 Oct 2017 14:22:00 +0700 เกษียณ ผอ.สุรศักดิ์ สืบค้า http://talang.myreadyweb.com/article/topic-65366.html รวมภาพเกษียณอายุ ผอ.สุรศักดิ์&nbsp; สืบค้า&nbsp; 29&nbsp; กันยายน&nbsp; 2560&nbsp;<a href="https://photos.app.goo.gl/DBey68CNH3XSOJsm1" target="_blank"> คลิ๊กดูภาพทั้งหมด</a> Sun, 08 Oct 2017 13:50:00 +0700 อบรม PLC 2560 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-65092.html กลุ่มเครือข่ายที่ 10 ท่าแร้ง &nbsp;พัฒนาครูและบุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนด้วยกระบวนการ PLC ณ &nbsp;ร.ร.บ้านท่าแร้ง - กาญจนบุรี 14 - 15 &nbsp;กรกฎาคม 2560 &nbsp;<a href="https://photos.app.goo.gl/JryTdGy2zKZFfejz2" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรม</a> Sun, 16 Jul 2017 16:13:00 +0700 ปรับพื้นฐาน ป.6 - 2560 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-64987.html ค่ายปรับพื้นฐาน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ พิชิตคุณภาพการศึกษา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ นักเรียนชั้น ป.6 &nbsp;กลุ่มเครือข่ายที่ 10 ท่าแร้ง &nbsp;วันที่ &nbsp;3-4 และ &nbsp;10-11 &nbsp;มิถุนายน &nbsp;2560 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/vMCNn6PDntnA56ax6" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรม</a> Mon, 12 Jun 2017 09:33:00 +0700 ทัศนศึกษาอนุบาล-ประถม 2560 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-64316.html &nbsp; &nbsp;โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) ทัศนศึกษานักเรียนอนุบาล-ป.5 ณ &nbsp;สวนสัตว์ดุสิตวนา &nbsp;กรุงเทพฯ &nbsp;วันที่ &nbsp;6 &nbsp;มกราคม &nbsp;2560 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/Qsz5qz8x5nLtMP5y9" target="_blank">คลิ๊กดูภาพทั้งหมดที่นี่</a> Sun, 08 Jan 2017 13:21:00 +0700 ถวายอาลัยในหลวง ร.9 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-64214.html คณะครู &nbsp;นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) จัดกิจกรรม 'รวมพลังแห่งความภักดี' ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 &nbsp;วันที่ 22 พฤศจิกายน 59 <a href="https://goo.gl/photos/TFrw7paUHPGFh2PN9" target="_blank">คลิ๊กชมภาพกิจกรรม</a> Mon, 28 Nov 2016 15:22:00 +0700 กีฬาสี 2559 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-64067.html โรงเรียนบ้านที่แร้งฯ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน 2559 &nbsp;ระหว่างวันที่ &nbsp;30 - 7 &nbsp;ตุลาคม &nbsp;2559 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/zmwbFuQgPZi1AKB4A" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรม เปิด-ปิด</a> Sun, 09 Oct 2016 11:23:00 +0700 ศึกษาดูงาน 2559 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-64009.html กลุ่มเครือข่ายที่ 10 &nbsp;ท่าแร้ง &nbsp;ศึกษาดูงาน &nbsp;แสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ &nbsp;ณ &nbsp;จังหวัดน่าน &nbsp;21-24 &nbsp;กันยายน &nbsp; 2559 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/c17YRbnj2Un6gf6p8" target="_blank">คลิ๊กดูภาพทั้งหมด</a> Thu, 29 Sep 2016 06:40:00 +0700 วันแม่ 2559 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-63442.html กิจกรรมวันแม่ ๒๕๕๙ &nbsp;ขอบคุณคณะครู &nbsp;นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน &nbsp;ที่ร่วมจัดกิจกรรมเรียบร้อย &nbsp;สวยงาม &nbsp;ประทับใจ &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/wCVrnGfrqSkeYrnu6" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรม</a> Thu, 11 Aug 2016 23:18:00 +0700 ไหว้ครู-รับน้อง 2559 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-62999.html โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) &nbsp;จัดกิจกรรมไหว้ครู &nbsp;รับน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา &nbsp;2559 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/4BmvkzFfoFt2JhpC7" target="_blank">คลิ๊กดูภาพทั้งหมด</a> Fri, 17 Jun 2016 06:17:00 +0700 รับประกาศนียบัตร 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-62329.html พิธีรับมอบประกาศนียบัตรนักเรียนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) &nbsp;ปีการศึกษา 2558 &nbsp;เมื่อ &nbsp;23 &nbsp;มีนาคม &nbsp;2559 &nbsp;<a href="https://goo.gl/photos/8jNKvZGxnPTdf2rM7" target="_blank">คลิ๊กดูภาพทั้งหมด</a> Fri, 25 Mar 2016 00:28:00 +0700 ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-61005.html โรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558 บึงฉวาก(สัตว์ป่า สวนนก สัตว์เลื้อยคลาน ปลาน้ำจืด ปลาน้ำเค็ม) ตลาดร้อยปีสามชุก ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง) ดอกไม้เมืองหนาว&nbsp;&nbsp; <a href="https://goo.gl/photos/fh6MMzty7Rkxc1GZA" target="_blank">คลิ๊กชมภาพกิจกรรมทั้งหมด</a> Fri, 22 Jan 2016 23:30:00 +0700 นายอำเภอบ้านแหลมพบนักเรียน 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-60287.html &nbsp;นายศรีธรรม&nbsp; ราชแก้ว&nbsp; นายอำเภอบ้านแหลม พบนักเรียน&nbsp; ร.ร.บ้านท่าแร้งฯ และร่วมรณรงค์ป้องกันยาเสพติดไนสถานศึกษา&nbsp; <a href="https://plus.google.com/101955918271277000223/posts/hAq1v7UQhEB" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a> Fri, 18 Dec 2015 16:20:00 +0700 ลูกเสือ-เนตรนารี กลุ่มเครือข่ายท่าแร้ง 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-59831.html เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ- เนตรนารี สามัญ กลุ่มเครือข่ายที่ 10 (ท่าแร้ง)&nbsp; ประจำปีการศึกษา&nbsp; 2558<br /> วันที่&nbsp; 23 - 25&nbsp; พฤศจิกายน&nbsp; 2558&nbsp; ณ&nbsp; ค่ายลูกเสือครูเชียร&nbsp; <a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6221231622795694417" target="_blank">คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a> Thu, 26 Nov 2015 16:28:00 +0700 ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-59830.html <div>การอบรมและประเมินผลตามหลักสูตรวิชาเครื่องหมายลูกเสือโลก &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;และหลักสูตรเครื่องหมายวิชาพิเศษ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 2 โรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ และกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอบ้านแหลม&nbsp;&nbsp; <a href="https://plus.google.com/photos/101297940452647302509/albums/6221235697232352945" target="_blank">คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a></div> Thu, 26 Nov 2015 16:23:00 +0700 กีฬาสี 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-59498.html กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน &nbsp;โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) &nbsp;2 - 9 &nbsp;ตุลาคม &nbsp;2558 &nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <a href="https://plus.google.com/photos/116167455277129555312/albums/6204439426354202753" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a> Mon, 12 Oct 2015 00:33:00 +0700 เกษียณ 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-59431.html กิจกรรมเกษียณอายุราชการข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) &nbsp;30 &nbsp;กันยายน &nbsp; 2558<br /> <a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6200530757617414161" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมภาคกลางวัน</a><br /> <br /> <a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6200496688993124209" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมภาคกลางคืน</a>&nbsp;&nbsp;<br /> <br /> <a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6203499182088214865" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกล้องครูณรงค์ศักดิ์ (เช้า)</a> Fri, 09 Oct 2015 11:31:00 +0700 ศึกษาดูงาน 2558 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-59111.html กลุ่มเครือข่ายที่ 10 (ท่าแร้ง) ศึกษาดูงาน และแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ 58 หนองคาย อุดรธานี กาฬสินธ์ ขอนแก่น 9 &ndash; 12 &nbsp;กันยายน&nbsp; 2558 &nbsp;<a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6194009213337153249?authkey=COb0vOrfycOKJg" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a> Sun, 13 Sep 2015 23:05:00 +0700 อบอรมภาษาอังกฤษ อบต.58 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-58509.html <span style="text-align: left; widows: 1; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; display: inline !important; font: 16px/22.07px helvetica, arial, sans-serif; white-space: normal; float: none; letter-spacing: normal; color: rgb(20,24,35); word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px">โรงเรียนบ้านท่าแร้งฯ ร่วมกับ อบต.ท่าแร้ง อบรมภาษาอังกฤษ มัธยมต้น โครงการพัฒนาเยาวชนเตรียมสู่ประชาคมอาเซี่ยน 2558 วันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558&nbsp; <a href="https://plus.google.com/photos/101955918271277000223/albums/6186410133320497585" target="_blank">คลิ๊กดูภาพกิจกรรมทั้งหมด</a></span> Mon, 24 Aug 2015 10:21:00 +0700 พรบ.คู่มือประชาชน 58 http://talang.myreadyweb.com/article/topic-58397.html คู่มือสำหรับประชาชน ทั้ง&nbsp; 8&nbsp; เล่ม&nbsp; โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)&nbsp;&nbsp; <a href="https://drive.google.com/file/d/0B3t6MEi2Ky9fSnluYW00ajhYVFU/view?usp=sharing" target="_blank">อ่านรายละเอียดทั้งหมด</a> Tue, 18 Aug 2015 16:31:00 +0700