โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)   185  หมู่  4   ตำบลท่าแร้ง   อำเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี   e-mail ; bantalange@petburi.go.th    โทร. 032-782-235


ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ที่ตั้ง :  185  หมู่  4  ตำบลท่าแร้ง  อำเภอบ้านแหลม  จังหวัดเพชรบุรี  76110
โทรศัพท์ :  032-782235
แฟกซ์ :
มือถือ :  081-2991354
เว็บไซต์ :
แผนที่ :ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
December 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ