ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน (เข้าชม 1254 ครั้ง)
ทำเนียบผู้บริหาร
 
ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง
1 นายเทศน์  อารีรมย์ ครูใหญ่ 20 ก.พ.2466 - 2 ก.ค.2466
2 นายสวัสดิ์  พรหมพิชัย ครูใหญ่ 3 ก.ค.2466 – 1 พ.ค.2471
3 นายสันต์  โพธิรังสี ครูใหญ่ 2 พ.ค.2471 – 1 พ.ย.2471
4 นายสวัสดิ์  พรหมพิชัย ครูใหญ่ 2 พ.ย.2471 – 27 พ.ย.2495
5 นางสาวสุมนา  จันทร์ปลอด ครูใหญ่ 28 พ.ย.2495 – 1 ส.ค.2516
6 นายเจริญ  พวงเดช ครูใหญ่ 2 ส.ค.2516 – 14 ก.พ.2529
7 นายสมนึก  เตียวประเสริฐ ผู้อำนวยการ 15 เม.ย.2529 – 30 ก.ย.2544
8 นายการุณ  ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการ 4 ก.พ.2545 – 30 พ.ย.2549
9 นายอิ้น  ขำทวี ผู้อำนวยการ 1 ธ.ค.2549 – 30 ก.ย.2553
10 นายสุรศักดิ์  สืบค้า ผู้อำนวยการ 20 ต.ค.2553 – ปัจจุบัน
 


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ