(เข้าชม 30207 ครั้ง)
     enlightened เอกสารประจำชั้นเรียน

     enlightened    หนังสือคู่มือการดำเนินงานอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง และสื่อสารได้
     enlightened   แบบทดสอบ O-NET ตามตัวชี้วัด
                  แบบทดสอบตามตัวชี้วัด  ป.3

                  แบบทดสอบตามตัวชี้วัด  ป.6

                  แบบทดสอบตามตัวชี้วัด  ม.3

                  แนวข้อสอบ  NT  O-NET  PISA

      enlightened แบบทดสอบ O-NET พร้อมเฉลย  2559
                   ชั้น ป.6 ,ม.3 ,ม.6  ปีการศึกษา  2559


     enlightened แบบทดสอบ ชั้น ป.1-6
              devil  ภาษาไทย
               
              devil  คณิตศาสตร์

              devil  วิทยาศาสตร์

              devil  สังคมศึกษา

              devil  พระพุทธศาสนา

              devil  สุขศึกษา พลศึกษา

              devil  ศิลปะ  และดนตรี

              devil  การงานอาชีพและเทคโนโลยี

              devil  ภาษาอังกฤษ

     enlightened   เว็บ  เกมส์  และแบบทดสอบ ต่าง ๆ

     enlightened  ทำแบบทดสอบออนไลน์

     enlightened  เรียนภาษาอังกฤษ  และอาเซียน   
     
              เรียนภาษาอังกฤษ (ใหม่)

       angry  เตรียมสอบ  O-net 

        angel  แผนการสอน  Taplet  ป.1  ภาคเรียนที่ 1  ปี 2555

         cool  แผนการสอน  Taplet  ป.1  ภาคเรียนที่ 2 ปี 2555

       indecision  แนวการสอนซ่อมเสริมสาระภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

        cheeky แบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะการคิดเลขเร็ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6

      enlightened  กระดาษคำตอบ O-net ป.6

      enlightened   เว็บไซด์ ศึกษานิเทศ สพป.พบ.1  
 


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ