โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)   185  หมู่  4   ตำบลท่าแร้ง   อำเภอบ้านแหลม   จังหวัดเพชรบุรี   e-mail ; bantalange@petburi.go.th    โทร. 032-782-235


(เข้าชม 675 ครั้ง)

คู่มือสำหรับประชาชน ทั้ง  8  เล่ม  โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
* การรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอย้ายเข้าเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอย้ายออกนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
   (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
* การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
* การขอใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.

                    คลิ๊กที่นี่ อ่านรายละเอียดทั้งหมด ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
December 2022
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ